L’agost de 2019 se signa un acord de col·laboració amb “LACROIX tous Artifices SA”, pel qual NIVORISK passa a ser el responsable del manteniment dels dispositius Avalancheur a Andorra i Espanya. Igualment, NIVORISK efectuarà els estudis dels projectes d’implantació del canó Avalancheur, sense limitació territorial, en col·laboració amb el seu fabricant, LACROIX.