El 19 de juny de 2019 surt publicat al BOPA l’adjudicació a NIVORISK del contracte del treball de serveis d’inspecció, rehabilitació, conservació i reparació dels sistemes de protecció d’allaus a la xarxa de carreteres d’Andorra.