SERVEIS

Per solucionar les demandes i reptes dels nostres clients, apliquem tècniques del camp de l’enginyeria, la climatologia i la geologia, com sistemes d’informació geogràfica, models digitals del terreny en 3 dimensions, estadística avançada i modelització de processos físics.

Els serveis que oferim es basen, d’una banda, en la formació acadèmica i professional del nostre equip, i d’una altra, en l’aplicació de les tecnologies, mètode científic i estàndards internacionals adients a cada camp temàtic.

La contínua formació professional del nostre equip en l’àmbit de la nivologia i dels riscos naturals i la permanent vinculació al món universitari i científic ens permet abordar els nous reptes que el canvi climàtic està imprimint a les activitats econòmiques i la seguretat en l’alta muntanya.

Nivologia, predicció i desencadenament d’allaus

Informes d’afectació per allaus en edificacions, infraestructures i vies de comunicació. A Andorra, es realitzen en base al nou reglament “Reglament de classificació i utilització dels terrenys segons la perillositat d’allaus, i de la cartografia de zonificació reglamentària de la perillositat d’allaus”, aprovat per Govern segons BOPA núm.17 de data 16 de març del 2016.
 • Gestió del risc d’allaus.
 • Desencadenament controlat d’allaus.
 • Predicció local per a estacions d’esquí i vies d’accés.
 • Nivologia aplicada a l’explotació de pistes d’esquí i producció de neu.

Estudis d’afectació per allaus i projectes d’obres de defensa

 • Projectes de proteccions per allaus i direccions d’obra civil corresponents.
 • Modelització de l’abast d’allaus (aplicació de RAMMS, AVAL-1D)
 • Treball de camp, estudis topogràfics, models GIS i simulacions numèriques en 2D i 3D.
 • Disseny i desplegament de xarxes d’observació nivometeorològica i d’activitat d’allaus.

Auditories i revisions de projectes

 • Estudis de zonificació i plans d’emergència associats.
 • Auditories d’informes i instal·lacions.
 • Solucions específiques per la gestió de riscos naturals.
 • Innovació, disseny i desenvolupament de tecnologies de monitorització del medi físic.

Capacitacions i formacions

 • Capacitacions professionals en observació nivometeorològica i predicció d’allaus.
 • Formacions a usuaris de la muntanya en meteorologia i seguretat per allaus (certificacions ACNA).
 • Formació en operativa de predicció d’allaus: organització de recursos humans i materials.